Rannsóknasjóður Ingibjargar R. Magnúsdóttur

Rannsóknasjóður Ingibjargar R. Magnúsdóttur styrkir meistara- og doktorsnema í hjúkrunar- og ljósmóðurfræðum.

Rannsóknasjóður Ingibjargar R. Magnúsdóttur var stofnaður 29. júní 2007 af Ingibjörgu R. Magnúsdóttur auk Rannsóknastofnunar í hjúkrunarfræði við Háskóla Íslands og Landspítalans. Ingibjörg er fyrrverandi námsbrautarstjóri í hjúkrunarfræði HÍ og fyrrverandi skrifstofustjóri í heilbrigðis- og tryggingarmálaráðuneytinu. Hún hefur verið einn ötulasti talsmaður þróunar hjúkrunarmenntunar á Íslandi og var ein þeirra sem stóð að stofnun námsbrautar í hjúkrunarfræði við Háskóla Íslands árið 1973.

Markmið sjóðsins er að efla rannsóknir í hjúkrunar- og ljósmóðurfræðum. Styrkir verða veittir til rannsóknaverkefna hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra í doktorsnámi, sem falla að markmiðum sjóðsins. Hægt er að styrkja sjóðinn með ýmsu móti, t.d. vegna árgangsafmæla eða útskriftar. Einnig er hægt að senda minningarkort og tækifæriskort. Fjárhæðir má leggja inn á eftirfarandi bankareikning hjá Íslandsbanka, 0513-26-004057. Kennitala Styrktarsjóða HÍ er 571292-3199. Nánari upplýsingar veitir Margrét Björnsdóttir, verkefnisstjóri RSH, margbjo@hi.is.

Rannsóknasjóður Ingibjargar R. Magnúsdóttur er fyrsti sjóðurinn á Íslandi sem veitir styrki til rannsókna í hjúkrunar- og ljósmóðurfræðum. Markmið sjóðsins er að efla rannsóknir í hjúkrunar- og ljósmóðurfræðum og verða veittir styrkir til hjúkrunarfræðinga og ljómæðra í doktorsnámi, sem falla að markmiði sjóðsins.

Stefna hjúkrunarfræðideildar Háskóla Íslands er að efla framhaldsnám til meistara- og doktorsprófs, sem samrýmist stefnu skólans í þeim efnum, enda vaxtarbroddur hverrar fræðigreinar fólginn í framhaldsnemendum hennar. Rannsóknasjóður Ingibjargar R. Magnúsdóttur er því mikill  stuðningur við doktorsnema og rannsóknaverkefni í hjúkrunafræðum.

Ljósmæðrafélag Íslands, Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, Glitnir og Rannsóknastofnun í hjúkrunarfræði hafa lagt fram fé til sjóðsins auk framlags Ingibjargar og bróðurdóttursonar hennar, Magnúsar F. Guðrúnarsonar. Þar fyrir utan hefur sjóðnum borist fjölmargar gjafir fyrir tilstuðlan dr. Sigrúnar Gunnarsdóttur hjúkrunarfræðings.

Hjúkrunarfræðinám á Íslandi var fært upp á háskólastig árið 1973 með stofnun námsbrautar í hjúkrunarfræði við Háskóla Íslands. Stofnun námsbrautarinnar markaði upphaf rannsókna í fræðunum hér á landi. Þá hófst kennsla í undirstöðuþáttum rannsókna sem síðan hafa eflst og vaxið. Árið 1998 var aftur brotið blað í sögu hjúkrunarfræðimenntunar á Íslandi með tilkomu meistaranáms í hjúkrunarfræði við Háskóla Íslands og árið 2000 varð námsbraut í hjúkrunarfræði sjálfstæð deild innan skólans, hjúkrunarfræðideild. Deildin setti sér það markmið að efla enn frekar framhaldsnám hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra og árið 2005 voru fyrstu nemendurnir skráðir í doktorsnám við deildina.

Styrktarsjóðir Háskóla Íslands hafa umsjón með sjóðum og gjöfum sem ánafnaðar hafa verið Háskóla Íslands, allt frá stofnun skólans. Flestir starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá og er þeim ætlað að styðja við ýmis verkefni á ákveðnum fræðasviðum til hagsældar fyrir Háskóla Íslands, stúdenta eða starfsfólk.

Hægt er að fylla út eyðublað til styrktar sjóðnum á slóðinni: http://www.hjukrun.hi.is/page/hjfr_rannsoknastofnun . Frekari upplýsingar veitir Hildur Friðriksdóttir, forstöðumaður Rannsóknastofu í hjúkrunarfræðum. Netfang: hildurfr@hi.is, sími 525 5280.

Sjóðsstjórn er skipuð formanni stjórnar Rannsóknastofnunar í hjúkrunarfræði, sem jafnframt er formaður sjóðsstjórnar, fulltrúa rektors Háskóla Íslands, fulltrúa Ljósmæðrafélags Íslands, fulltrúa Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og fulltrúa heilbrigðis- og tryggingarmálaráðuneytisins. Sjóðsstjórn er skipuð til fjögurra ára.

Í stjórn sjóðsins sitja frá því í árslok 2009 þau:

  • Sóley Bender, stjórnarformaður Rannsóknastofnunar í hjúkrunarfræði, fulltrúi rektors og formaður stjórnar, ssb@hi.is.
  • Stefán Bragi Bjarnason, lögfræðingur og fulltrúi Ingibjargar R. Magnúsdóttur, stefan@velaborg.is.
  • Helga Gottfreðsdóttir, lektor og fulltrúi Ljósmæðrafélags Íslands, helgagot@hi.is.
  • Aðalbjörg J. Finnbogadóttir, hjúkrunarfræðingur og fulltrúi Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, adalbjorg@hi.is.
  • Sigurjón Ingi Haraldsson, fulltrúi heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins, sigurjon.ingi.haraldsson@htr.stjr.is.
  • Varamaður: Guðrún Kristjánsdóttir, deildarforseti hjúkrunarfræðideildar, gkrist@hi.is.

 

Frekari upplýsingar um sjóðinn er að finna hér.

uppfært 27. júlí 2012