Suðurland

Heilbrigðisstofnun Suðurlands (HSu) starfrækir átta heilsugæslustöðvar og eru fæðingarstaðirnir tveir utan heimafæðinga, það er HSu Selfossi og Vestmannaeyjum. Þar bjóða ljósmæður einnig uppá skimanir fyrir leghálskrabbameini.

Meðgönguvernd

Ljósmæður veita meðgönguvernd á sjö heilsugæslustöðvum HSu, á Hellu, Hveragerði, Kirkjubæjarklaustri, Laugarási, Vík, Þorlákshöfn og Vestmannaeyjum. Samráð er haft við fæðingarlækna ef þörf er á. Ómskoðanir á meðgöngu eru gerðar á HSu á Selfossi.

Fæðingarhjálp

Fæðingardeildir HSu eru tvær, á Selfossi og í Vestmannaeyjum. Þar geta allar hraustar konur í eðlilegri meðgöngu fætt, en konur með þekkta áhættuþætti eða vandamál á meðgöngu fæða á LSH. Einnig þær sem vilja eiga kost á mænurótardeyfingu í fæðingu.

Fæðingardeildirnar sinna göngudeildar- og símaþjónustu allan sólarhringinn þar sem vandamálum sem upp kunna að koma í barneignarferlinu er sinnt eða vísað á viðeigandi þjónustustig. Ljósmæður þar eru ráðgefandi fyrir samstarfsfólk þegar þörf er á. Í Vestmannaeyjum sinna ljósmæður einnig móttöku fyrir fórnarlömb nauðgana.

Á Selfossi er aðgerðardagur vegna kvensjúkdóma einu sinni í viku og sinna ljósmæður aðgerðarsjúklingum fyrir og eftir aðgerð. Einnig sinna þær bakvakt á öldrunardeildum sjúkrahússins á nóttunni vegna mikils niðurskurðar á stofnuninni.

Sængurlega

Á HSu Selfossi er sængurlega í boði fyrir konur sem ekki hafa aðgang að heimaþjónustu ljósmæðra í sinni heimabyggð og fyrir konur og/eða börn sem þurfa innlagnar við. Þær konur sem geta ekki fætt á HSu og þurfa að fæða á LSH eiga þess kost að liggja sængurlegu á HSu Selfossi eða þiggja heimaþjónustu ljósmóður til jafns á við þær konur sem fæða á HSu. Í Vestmannaeyjum er einnig í boði að liggja sængurlegu eða þiggja heimaþjónustu ljósmóður.

Heilbrigðisstofnun Suðurlands