3.Vestfirðir

Heilbrigðisstofnanir á Vestfjörðum eru tvær, Heilbrigðisstofnun Vestfjarða (Hvest) og Heilbrigðisstofnunin Patreksfirði (HSP). Meðgönguvernd er veitt á vegum beggja heilbrigðisstofnana umdæmisins. Heilbrigðisstofnun Vestfjarða á Ísafirði er eini fæðingarstaðurinn í umdæminu.

Meðgönguvernd

Ljósmæður á Ísafirði veita meðgönguvernd á vegum Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða í Ísafjarðarbæ (Ísafjörður, Þingeyri, Suðureyri og Flateyri ásamt sveitum í kring). Þar eru einnig gerðar ómskoðanir. Vegna samgöngubóta síðustu ára eru samgöngur tiltölulega greiðar milli þessara þéttbýla. Ljósmóðir er á bakvakt á Ísafirði allan sólarhringinn.

Suðurfirðir Vestfjarða hafa verið ljósmóðurlausir á annað ár og veita læknar meðgönguvernd þar. Vegna ófærðar er ekki hægt að treysta á samgöngur til Ísafjarðar frá suðurfjörðum yfir vetrartímann og nærtækasta barneignarþjónusta m.t.t. samgangna, því í Reykjavík í 400 km fjarlægð.

Fæðingarhjálp

Ljósmóðir á Ísafirði sinnir fæðandi konum og skurðlæknir er á vakt allan sólarhringinn. Konur úr heimabyggð fæða á Ísafirði og yfir sumartímann sækja sumar konur af sunnanverðum Vestfjörðum fæðingarhjálp þangað. Ekki er óalgengt að konur þurfi að flytja búferlum í nokkrar vikur og bíða fæðingar í leiguhúsnæði eða inni á ættingjum á höfuðborgarsvæðinu. Þetta er bæði mjög kostnaðarsamt, tekjuskerðing fyrir maka og mikið rask á fjölskyldulífi, skólagöngu barna og fleira mætti telja.
Enginn fæðingalæknir er starfandi í umdæminu og því sjá ljósmæður um sérhæfða þjónustu við barnshafandi konur í samráði við lækna staðarins og Kvenna- og barnasvið LSH. Komi til sjúkraflugs til Reykjavíkur er sjúkraflugvélin staðsett á Akureyri og mönnuð heilbrigðisstarfsfólki og ljósmóður þaðan.

Sængurlega

Konur liggja flestar sængurlegu á Heilbrigðisstofnun Vestfjarða og sinna ljósmæður ungbarnavernd með heimavitjunum fyrsta mánuðinn eftir fæðingu.
Sængurlega kvenna af sunnanverðum Vestfjörðum fer fram fjærri heimili þeirra, gjarnan á höfuðborgarsvæðinu; inni á heimilum ættingja, í leiguhúsnæði eða á sjúkrastofnun.

 

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða

Heilbrigðisstofnun Patreksfirði